Cytologia (24-25-26.11.2023r.)

3.400,00 

24.11.2023r.
25.11.2023r.
26.11.2023r.

Miejsce: Katowice, ul. Bażantów 6c

Brak w magazynie

Piątek 24.11.2023

 • Wstęp do badania cytologicznego ‒ ogólne informacje o cytologii, aspekty techniczne cytologii, metody
  pobrania materiału, postępowanie z materiałem, barwienie.
 • Zajęcia praktyczne ‒ pobieranie materiały do badań cytologicznych oraz wykonywanie preparatów
  cytologicznych
 • Cytologiczne kryteria złośliwości ‒ rodzaje nowotworów, cytologiczne cechy procesów nowotworowych, ocena
  mikroskopowa – na co zwrócić uwagę, co jest istotne, jak pisać rozpoznania

Sobota 25.11.2023

Cytologia cz. I ‒ zmiany nienowotworowe oraz nowotwory nabłonkowe:

 • Torbiele
 • Zapalenie ziariniakowo-ropne
 • Gruczolak gruczołów łojowych
 • Nabłoniak gruczołów łojowych
 • Rak płaskonabłonkowy (SCC)
 • Rak tarczycy
 • Rak gruczołów woszczynowych
 • Gruczolak gruczołów okołoodbytowych/hepatoid
 • Rak gruczołów apokrynowych zatok przyodbytowych (AGASACA/AGA)
 • Nowotwory gruczołu sutkowego
 • Łagodny przerost prostaty vs rak prostaty
 • Osad moczu ‒ zapalenie pęcherza moczowego vs rak z nabłonka przejściowego pęcherza moczowego (TCC)

Cytologia cz. II- nowotwory mezenchymalne:

 • Tłuszczak
 • Włókniakomięsak
 • Mięsak związany z miejscami iniekcji
 • Obłoniak
 • Kostniakomięsak
 • Nowotwory tkanki barwnikotwórczej: melanocytoma i melanosarcoma
 • Mięsak histiocytarny

Mikroskopowo ocena preparatów zmian z części I i II

Niedziela 26.11.2023

Cytologia cz. III ‒ nowotwory owalnokomórkowe, cytologia węzłów chłonnych:

 • Histiocytoma
 • Plazmacytoma3. Mastocytoma psów
 • Mastocytoma kotów
 • Zakaźny guz weneryczny (TVT)
 • Cytologia w węzłów chłonnych: hiperplazja, zapalenie, zmiany przerzutowe do węzłów chłonnych,
  chłoniaki

Cytologia cz. IV ‒ płyny z jam ciała

 • Przesięk
 • Przesięk zmodyfikowany
 • Wysięk zapalny septyczny/aseptyczny
 • Wysięk nowotworowy

Mikroskopowa ocena preparatów zmian z części III i IV

Wykładowca:

Paweł Klimiuk
W roku 2010 ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie.
Od 2010 ‒ 2016 roku związany z Katedrą Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
w Lublinie. W 2015 roku uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów. Od maja 20215 jest
współwłaścicielem i kierownikiem Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego VetDiagnostyka
w Lublinie, w którym odpowiada za wykonywanie badań patomorfologicznych tj. cytopatologicznych
oraz histopatologicznych. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk weterynaryjnych. Jest
autorem i współautorem 16 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych
i międzynarodowych ( łączna liczba punktów: 328 pkt. MNiSW ; 6,061 IF), 2 monografii oraz
13 doniesień zjazdowych. Wielokrotny prelegent na szkoleniach oraz konferencjach związanych
z tematyką cytologii weterynaryjnej oraz diagnostyką nowotworów u zwierząt.