Problemowe zęby gryzonii i królików

Problemowe zęby gryzonii i królików

Nasi najmniejsi pacjenci- króliki i gryzonie- dość często cierpią z powodu problemów stomatologicznych, a nawet ortodontycznych.

Z powodu specyficznej budowy szczęki i żuchwy zwierzęta te są przystosowane do pobierania włóknistych oraz bardzo twardych pokarmów. Siekacze służą do chwytania np. siana, a zęby przedtrzonowe i trzonowe do przeżucia i rozdrobnienia pokarmu, tak aby dalej mógł być połknięty i trafić do dalszej części przewodu pokarmowego. W przypadku tych maluchów- w szczęce i żuchwie znajdziemy siekacze, zęby trzonowe i przedtrzonowe, ale nie występują kły.

Ciekawostką jest fakt, że zęby królików i gryzonii rosną przez całe życie, nawet do 2mm tygodniowo (najszybciej siekacze). Aby zgryz funkcjonował prawidłowo, nasz pupil musi cały czas równomiernie ścierać korony zębowe.

I tu właśnie pojawia się zagrożenie. Bardzo duży odsetek tych zwierząt ma poważne choroby związane z budową czaszki, zębów, zębodołów czy tkanki okołozębowej. Wystarczy, że nasz królik ma lekko przekrzywioną oś zgryzu i zęby trzonowe czaszki nie nakładają się równo na zęby żuchwy podczas przeżuwania pokarmu. Konsekwencją jest nierówne ścieranie się zębów. Powstają ostre kolce, które wbijają się w język lub policzek- doprowadzając do ciągłego stanu zapalnego tego miejsca, często powikłanego bakteryjnie. Taki królik nie potrafi nam powiedzieć o ciągłym bólu, który towarzysz mu podczas każdego posiłku.

Bardzo często choroba dotyczy w pierwszej kolejności siekaczy. Właściciele zauważają wystający ząb z pyszczka i przynoszą zwierzę do przychodni. Najczęściej jest to tylko wierzchołek góry lodowej:( Wada budowy siekaczy przekłada się na funkcjonowanie całego aparatu zębowego.

Przyczyny zmian mogą być: genetyczne, związane z nieprawidłowym żywieniem, infekcyjne lub spowodowane urazem mechanicznym.

Jak rozpoznać problemy stomatologiczne u naszego pupila?
Do najczęstszych objawów należą: brak apetytu (zmniejszony apetyt), zgrzytanie zębami, ślinienie się, osowiałość, apatia, spadek masy ciała, pobieranie tylko miękkich pokarmów, łzawienie z jednego oka, niechęć do ruchu.

Jeśli zauważymy niepokojące objawy, powinniśmy udać się jak najszybciej do lekarza. Gryzonie i króliki nie mogą głodować. Brak pobierania karmy przez 24 godziny może mieć tragiczne konsekwencje!!!

Jednak w wielu przypadkach, nasi pacjenci dożywają późnej starości, pomimo ciężkiej wady zgryzu. Wymaga to jednak częstych kontroli i korekty zębów co kilka tygodni lub miesięcy.

Pamiętajmy o regularnych kontrolach stanu uzębienia u królików i gryzoni. Powinno się je przeprowadzać raz na pół roku w przychodniach weterynaryjnych zajmujących się małymi ssakami.
Taka przychodnia powinna dysponować aparatem do narkozy wziewnej (najbardziej bezpieczna) oraz zestawem narzędzi stomatologicznych dla gryzonii.