Problemowe zęby gryzonii i królików

Problemowe zęby gryzonii i królików

Nasi najmniejsi pacjenci- króliki i gryzonie- dość często cierpią z powodu problemów stomatologicznych, a nawet ortodontycznych. Z powodu specyficznej budowy szczęki i żuchwy zwierzęta te są przystosowane do pobierania włóknistych oraz bardzo twardych pokarmów. Siekacze służą do chwytania np. siana, a zęby przedtrzonowe i trzonowe do przeżucia i rozdrobnienia pokarmu, tak aby dalej mógł być […]